Fukt- och luktproblem åtgärdas på Häggetorpsskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Rektor Ann-Sofie Lundin, biträdande rektor Oscar Hasslekvist och fastighetschefen Andreas Ernestam i Häggetorpsskolans textilslöjdssal som ska saneras under våren och sommaren 2024.

13 maj 2024

Kommunnyheter, Barn & Utbildning

Nu vidtar Tibro kommun åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i Häggetorpsskolan. I sommar byts delar av väggkonstruktionen i skolans slöjdsalar och en fuktskadad vägg i ett omklädningsrum ut och matsalen förses med ett nytt ventilerat golv. "Vi har tagit fram en plan för hur vi ska säkerställa att personalen och eleverna på skolan ska få en dräglig inomhusmiljö, samtidigt som det pågår ett arbete med att hitta en mer långsiktig lösning", säger fastighetschefen Andreas Ernestam.

Häggetorpsskolan har under en längre tid haft problem med fukt och dålig lukt i olika delar av skolbyggnaden. Det har bland annat resulterat i att idrottssalen och textilslöjden varit stängda under vårterminen.

Orsaken till problemen är främst återkommande takläckage och bristfällig dagvattenhantering, förekomsten av tryckimpregnerat virke i väggkonstruktionen samt att delar av skolans golv saknar fuktavvisande isolering.

Omfattande kartläggning

Tibro kommun har vid flera tillfällen vidtagit åtgärder för att komma till rätta med fukt- och luktproblemen på skolan, men eftersom problemen har kvarstått har det under våren genomförts en omfattande kartläggning av förekomsten av fukt och ämnen som kan ge upphov till dålig lukt.

Borttagning av tryckimpregnerat virke och golvbyte

Undersökningen visar att problemen med fukt och dålig lukt är mest påtagliga i skolans matsalar och slöjdsalar och i tjejernas omklädningsrum i idrottssalen. Att fuktproblemen är mest utbredda i den norra delen av skolan beror på att det saknas skyddande skärmtak där. Här genomförs åtgärder redan i sommar.

Det tryckimpregnerade virket, som finns kvar i den norra fasaden där slöjdsalarna ligger, kommer att tas bort. Därtill kommer textilslöjden att saneras och samtliga textilier där tvättas eller slängas för att få bort lukten, klarlägger Andreas Ernestam.

För att komma till rätta med fukt- och luktproblemen i matsalarna behöver det nuvarande golvet ersättas med ett nytt mekaniskt ventilerat golv. Det finns fukt i bottenplattan som saknar isolering, vilket har gett upphov till en kemisk nedbrytning av mattan och limmet som använts vid monteringen av den.

Utökad ventilation, vattenlåsrutiner och takrenovering

I idrottssalen har den genomförda undersökningen visat att det finns mögelpåväxt i en av gipsväggarna i tjejernas omklädningsrum. Den fuktskadade väggen kommer också att bytas ut under sommaren.

Utöver dessa åtgärder har vi utökat ventilationen i hela skolan och ändrat rutinerna för att vattenlåsen i idrottssalen inte ska torka ut eftersom även det kan ge upphov till dålig lukt, betonar Andreas Ernestam.

Tibro kommun avsätter totalt 2,3 miljoner kronor på att åtgärda och motverka fortsatta problem med fukt och lukt på Häggetorpsskolan under 2024-2025. Hösten 2024 kommer alla gamla takbrunnar att bytas ut och 2025 kommer de utvändiga skärmtaken att renoveras samtidigt som rabatterna som finns utmed skolfasaderna tas bort. Det sker genom en omprioritering i fastighetsavdelningens budget för investeringar och underhåll.

Långsiktig lösning utreds

Häggetorpsskolan byggdes 1974. Det är gammal skola som kommer att ha behov av ytterligare underhåll så länge den är drift. Det behöver till exempel vidtas åtgärder för att förbättra akustiken i skolan och det finns behov av att byta ut gamla, slitna linoleummattor. Det kommer att ske inom ramen för den ordinarie underhållsbudgeten. På sikt ska skolan ersättas.

Vi kommer inte att släppa kontrollen av arbetsmiljön på Häggetorpsskolan när de planerade åtgärderna är genomförda. Vi kommer att ha kontinuerlig uppföljning för att se att de åtgärder som vidtas har effekt och för att se om ytterligare åtgärder behöver vidtas, framhåller Andreas Ernestam. Han fortsätter:

Det pågår ett långsiktigt arbete med att ta fram olika alternativ till Häggetorpsskolan i den kommunövergripande lokalförsörjningsgruppen. När de alternativen finns framtagna kommer Tibros politiker att få ta ställning till vad som ska hända med skolan.