Heltidsresan

Här hittar du information om "Heltidsresan" som syftar till att heltidsanställning ska vara norm inom socialförvaltningen.

Tidplan 2021 - 2024

Nyhetsbrev maj 2022

Nyhetsbrev oktober 2022


Projektdirektiv för Heltidsresan

Sammanställning från arbetsgrupper - Heltidsresan

Kommunikationsplan för Heltidsresan

Ramar Heltidsresan

Blankett: Erbjudande om högre sysselsättningsgrad

Blankett: Önskad sysselsättningsgrad

LOK - ständig nattjänstgöring under pilotprojekt heltidsresan