Om du blir sjuk

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

 

 • Sjukanmälan, sjukfrånvarodag 1-7

  Om du som medarbetare inte kan arbeta på grund av sjukdom, ohälsa, olycksfall eller arbetsskada ska du anmäla detta omgående till din närmsta chef.

 • Karensavdrag

  Från 1 januari 2019 tillämpas karensavdrag istället för karensdag.

 • Inte alltid rätt till sjuklön

  Sjukdom medför inte alltid rätt till sjuklön. För att du ska ha rätt till sjuklön måste det finnas en arbetsoförmåga som innebär att du helt eller delvis inte klarar ditt arbete på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, medicinsk behandling eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

 • Sjukfrånvaro dag 8-14

  När du har varit sjuk mer än sju kalenderdagar, d.v.s. från och med 8:e sjukdagen i en sjukperiod, ska du kunna styrka din sjukfrånvaro med ett läkarintyg.

 • Längre sjukfrånvaro

  Vid längre sjukfrånvaro och konstaterat rehabiliteringsbehov ska en kartläggning av ditt hälsotillstånd och orsaken till sjukfrånvaron göras tillsammans med din närmsta chef.

 • Medarbetarens ansvar vid sjukfrånvaro och rehabilitering

  Du som medarbetare har det yttersta ansvaret för att värna om din egen hälsa. Detta innebär att du har ett ansvar att signalera och kommunicera eventuella problem som kan leda till ohälsa till din närmsta chef. Vidare är du skyldig att aktivt medverka i din rehabilitering efter bästa förmåga.