Vi är nu medlemmar i kompetensforum för digital mognad

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

7 mars 2024

Tibro kommun har tecknat avtal om medlemskap i ett nationellt kompetensforum för digital mognad i kommuner och regioner, som drivs av Adda i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner.

Syftet är att öka vår förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och stå bättre rustade för att hantera kompetensutmaningen, de ekonomiska förutsättningarna och skapa mervärde för invånarna.

Medlemskapet innebär bland annat att vi får tillgång till seminarier, utbildningar och träffar för dialog och erfarenhetsutbyte – allt på temat digitalisering. Du behöver inte ha en särskild titel eller roll för att delta i forumet. Det räcker med att du är intresserad av digitalisering och omställning samt jobbar i Tibro kommun eller i något av våra bolag!

 

Tibro kommun är medlem i ett nationellt kompetensforum för digital mognad i kommuner och regioner, som drivs av Adda i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet är att öka vår förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och stå bättre rustade för att hantera kompetensutmaningen, de ekonomiska förutsättningarna och skapa mervärde för invånarna.