Ökad bevakning och undanröjning av brännbart material efter helgens bränder

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Den tidigare skolbyggnaden Vita Villan på Smulebergsområdet avspärrad efter anlagd brand.

8 april 2024

Kommunnyheter

Under helgen inträffade tre bränder i centrala Tibro, varav två i anslutning till kommunens förskolor. Med anledning av bränderna sattes extra bevakning in och Tibro kommun och polisen drog igång samverkan kring trygghetsskapande åtgärder. För att motverka ytterligare bränder uppmanas kommunens personal att se till att det inte finns brännbart material i anslutning till kommunens fastigheter.

Natten mellan den 6 och 7 april brann det först i ett soputrymme vid förskolan Snickarvallen och sedan i en soptunna vid minigolfbanan vid Villans café i centrala Tibro. Samtliga sopkärl samt det intilliggande staketet vid förskolan totalförstördes.

Sent på söndagskvällen bröt det ut en tredje brand i en före detta skolbyggnad, Vita Villan på Smulebergsområdet, i närheten av förskolan Kullerbyttan. Brandplatsen är avspärrad av polisen och en teknisk undersökning ska genomföras.

Trygghetsskapande åtgärder  

Tibro kommun och polisen började redan i helgen samverka om trygghetsskapande åtgärder med anledning av bränderna. Den samverkan fortsätter.

Vi har en löpande dialog med polisen om behovet av trygghetsskapande åtgärder. Det kan handla om förstärkt närvaro av både polis och väktare, säger kommunens trygghets- och säkerhetssamordnare Anders Karlsson.

Undanröjning av brännbart material

Anders Karlsson berättar också att berörda verksamheter inom kommunen har gjort en gemensam bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa trygghet och motverka riskerna för nya bränder. 

Vi uppmanar också all personal i kommunen att se till att det inte finns något brännbart material i anslutning till våra fastigheter. Det är oerhört viktigt att plocka in och inte lämna kvar brännbart material utomhus och så behöver vi ha lite extra koll på våra soptunnor, klarlägger han. 

Det pågår ett arbete med att ersätta soptunnor utomhus med stängda källsorteringsutrymmen.

Vi kanske behöver öka den insatsen så att vi får flera riktiga källsorteringshus som kan låsas, så att sopkärlen inte står fria, säger Andreas Ernestam.

Plan för exploateringsområde

Gamla Smulebergsområdet, som Vita Villan är en del av, är ett exploateringsområde som är till salu. Enligt den detaljplan som antogs förra året har en framtida exploatör möjlighet att antingen renovera eller riva den nu brandhärjade byggnaden.

Vi behöver se över hur det ser ut på området som helhet och ta ställning till hur det ska hanteras fram till dess att det börjar exploateras, fastslår Andreas Ernestam.