Så arbetar vi i socialtjänsten

Den kärnverksamhet som bedrivs är socialtjänst och denna kärnverksamhet delas in i tre olika delar.

Socialtjänsten har identifierat den kärnprocess som är genomgående för socialtjänstens verksamhet och denna process följer ett ärendes gång.

socialtjänstens_kärnprocess

Kärnverksamheten är uppdelad i olika delar. Klicka på den del som du hör till för mer information om aktuella processer och rutiner.