Utbildning i hygienrutiner för vård- och omsorgspersonal

Kontakter

Här listas aktuella utbildningar kring hygien

SOFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg

PowerPoint: Process vårdhygienutbildning inom vård och omsorg, med länkar

Socialstyrelsens webbutbildning basala hygienrutiner i vård och omsorg

Checklista vårdhygienisktutbildning för enhetschef vid introduktion

Checklista vårdhygienutbildning för vård- och omsorgspersonal

Praktiskt prov Basala hygienrutiner skyddsutrustning

Basala hygienrutiner och personligt hygienansvar för vård- och omsorgspersonal

 

Covid-19

1. Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning

2. Instruktionsfilm om skydd mot Covid-19

3. Instruktionsfilm om basala hygienrutier och Covid-19 - förhindra smittspridning