Dagvatten

Dagvatten vid TidanTidan

Dagvatten är regnvatten, smältvatten eller spolvatten som rinner på hårdgjorda ytor som asfalterade vägar ner i diken eller ledningar och vidare ut till vattendrag och sjöar.

I tätorter finns det många hårdgjorda ytor, där stora volymer vatten samlas varje år och måste ledas bort för att inte orsaka vattenskador. Precis som för dricksvatten och spillvatten är det därför viktigt att ha ett väl utvecklat ledningssystem för dagvatten.

Föroreningar i dagvatten

De föroreningar som följer med dagvattnet rinner orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Det är därför viktigt att tänka på vad vi häller ut i dagvattenbrunnar och diken. 

Vi vet att naturen är bättre på att ta hand om föroreningar i långsamt rinnande vatten. Därför arbetar vi idag med att anlägga dammar på vissa platser som ska samla upp så mycket föroreningar som möjligt och förhindra att de kommer ut i naturen.

Tvätta bilen rätt 

Du kan även läsa på länken under "Tjänster och information" om hur du tvätta din bil rätt för miljöns skull.

 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Mikael Jonsson VA-chef Skicka e-post till Mikael Tel: 18136

Jesper Pettersson Driftingenjör Skicka e-post till Jesper Tel: 18141