Vatten och avlopp

Sädesärla

Det är Tibro kommun som ansvarar för leverans av vatten, hanteringen av avloppsvatten och skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar.

Om du har problem med kommunalt vatten och avlopp gå in på sidan "felanmälan" till höger.

Du hittar även information om vår vatten- och avloppstaxa i länk till höger.

Har du enskild dricksvattenbrunn och/eller enskilt avlopp är det Miljöförvaltningen Östra Skaraborg du ska vända dig till med dina frågor. Detsamma gäller för badvatten. Se länk under "Tjänster och information".

Har du en egen brunn som sinat på grund av den långvariga torkan?

Grundvattennivåerna är för närvarande låga på grund av den långvariga torkan. Klicka på länken här nedanför om du vill veta mer om det aktuella grundvattenläget. Här finns också information om vilka åtgärder som du behöver vidta för att spara på vårt gemensamma vatten och vad du som har en egen brunn måste göra om brunnen är på väg att sina.

Är du i akut behov av vatten kan du som kommuninvånare i Tibro hämta vatten gratis vid vattenverket i Rankås eller på kommunens förråd på Ställverksgatan 3. Kommunförrådet är öppet kl. 7.00-16.00. 

VA-rådgivning om enskilda avlopp

VA-rådgivaren är en tjänst från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Det är en kommungemensam, kostnadsfri och opartiska resurs för fastighetsägare som planerar eller funderar på att gå samman, för att rena avloppsvattnet i en gemensam anläggning. Klicka på länken som finns under "Tjänster och information" 

Tvätta bilen rätt 

Du kan även läsa på länken under "Tjänster och information" om hur du tvätta din bil rätt för miljöns skull.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2015-01-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Mikael Jonsson VA-chef Skicka e-post till Mikael Tel: 18136

Jesper Pettersson Driftingenjör Skicka e-post till Jesper Tel: 18141

Miljösamverkan Östra Skaraborg Besöksadress: Hertig Johans Torg 2 Tel: 0500-49 36 30 Skicka e-post till Miljösamverkan Östra Skaraborg www.miljoskaraborg.se/

Telefontider: 

Måndag-fredag 08.00-11.30, 12.30-16.00

Jourtelefon Reningsverk