Kartor

Tibrokarta

Den kommunala digitala kartdatabasen ligger till grund för olika kartprodukter. Kartor tas fram som underlag för projektering, grundkartor för planläggning, nybyggnadskartor, turistkartor, adresskartor med mera.

Nybyggnadskarta

Du behöver en nybyggnadskarta vid nybyggnation inom planlagt område. 
Den redovisar primärkartans detaljinformation, gränser, markhöjder, detaljplanebestämmelser och anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Förenklad nybyggnadskarta

För tillbyggnader inom planlagt område kan det räcka med en förenklad nybyggnadskarta. Den redovisar primärkartans detaljinformation samt bestämmelser från gällande detaljplan.
Vid enklare tillbyggnader (inglasad altan) kan ett "utdrag ur primärkartan" vara tillräckligt.

Se avgifter för olika kartor i länk till höger.

Fyll i blankett till höger om ni önskar beställa nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta/utdrag ur primärkartan och skicka den till Byggnadsnämnden, Tibro kommun, 543 80 Tibro.

Turistkartor

En ny interaktiv turistkarta över Tibro kommun är under utarbetning. Gå in under "Turistkarta" så hittar du länkar till andra sökbara karttjänster så länge.

Det finns en enkel tätortskarta över Tibro tätort som pdf-fil i A3-format till höger.

Vi har en reklamfinansierad turistkarta i pappersform som finns att hämta i turistinformationen vid Tibro kommuns reception.


 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-07-08 Skriv ut

Kontaktinformation

Katarina Kjellberg Mätningsingenjör Skicka e-post till Katarina Tel: 18103

Göran Lundqvist Mätningsingenjör Skicka e-post till Göran Tel: 18143