Adress- och lägenhetsregister

Brevlådor

Adresser

Kommunen beslutar om adresser och namn på gator, vägar och allmänna platser.
Samhällsbyggnadförvaltningen har ansvar för underhållet av kommunens del av ett landsomfattande adressregister.

Adressregistret är kopplat till andra samhällsfunktioner såsom posten, skatteverket och folkbokföringen.

Lägenhetsregistret

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister och att folkbokföringsregistret ska innehålla ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer. Lantmäteriet har med hjälp av landets kommuner och fastighetsägare upprättat ett lägenhetsregister.

Kommunerna ajourhåller detta register.

Lägenhetsregistret gör att det blir enklare och billigare att ta fram information om hushåll och bostäder.

Ny kunskap om hur vi bor behövs för att ge ett bra underlag för beslut på lokal och regional nivå.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Göran Lundqvist Mätningsingenjör Skicka e-post till Göran Tel: 18143

Länkar till andra webbplatser