Kart- och mättjänster

MätningUtsättning av hus i Bråbacka

Markavdelningen utför många olika mätuppdrag och gör kartor för kommunen.

Markavdelningen utför de flesta sorters mätuppdrag såsom inmätningar, ledningsmätningar, utsättningar, avvägningar och gränsutvisningar. Läs mer under Mätning och Lantmäteri.

Vi gör dessutom kartor för kommunens behov, bland annat adresskartor, kartunderlag för projektering, nybyggnadskartor, turistkartor med mera. Läs mer under Kartor.

Läs även mer om våra adress- och lägenhetsregister under rubriken "Tjänster och information"

 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Göran Lundqvist Mätningsingenjör Skicka e-post till Göran Tel: 18143

Katarina Kjellberg Mätningsingenjör Skicka e-post till Katarina Tel: 18103