Lekplatser

Stadsparkslekplatsen 2014. Foto: Christina von Brömssen

Tibro kommuns gata/parkavdelning förvaltar och sköter alla lekplatser i kommunen. Lekplatserna på förskolor och skolor får användas av allmänheten när förskolorna/skolorna är stängda.

Tibro kommun har som mål att erbjuda väl underhållna lekplatser med bra lekredskap. Det gör vi både för att följa de lagar och regler som gäller och för att det ska finnas spännande lekmiljöer för kommunens barn.
Alla våra lekplatser genomgår årligen en besiktning så att säkerhetskraven uppnås. Med underlag av besiktningsprotokoll sker reparationer och underhåll kontinuerligt.

I Stadsparken finns kommunens största lekplats och vår målsättning är att varje år byta ut ett lekredskap till någon nyhet på redskapsfronten. I Hörnebo anlades en ny stor lekplats 2016 norr om Lövbergagatan. 

Besök även våra förskolor eller skolor

Det går också bra att besöka lekplatserna vid våra förskolor eller skolor. De är tillgängliga för allmänheten under kvällar och helger, när förskolorna/skolorna är stängda.

Se en karta över våra lekplatser i Tibro tätort under "Tjänster och information".

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Magnus Hagebratt Arbetsledare Skicka e-post till Magnus Tel: 18142