Trafik- och trafiksäkerhet

Fagersannakorset

Vår nollvision innebär att ingen ska behöva dödas eller skadas i trafiken. Antalet skadade i trafiken har minskat i Tibro de senaste åren.

Se diagram och karta till höger som visar antalet skadade och dödade i trafiken mellan åren 2008-2013. På kartorna kan du se olyckor som skett i Tibro tätort, Fagersanna samt på väg 49. Diagramet visar statistik från år 1991-2013.

År 2013 har det varit totalt 72 st olyckor. Vi har haft 3 st olyckor med svåra skador. 43 % av olyckorna i Tibro har varit cykelolyckor.   

Har du synpunkter på förbättringar av trafikmiljön, kontakta någon i högerspalten.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Johan Larsaeus Projekteringsingenjör Skicka e-post till Johan Tel: 18150

Malte Hagbohm Arbetsingenjör Skicka e-post till Malte Tel: 18132

Magnus Svensson Trafikinformatör

Tjänster och information