Blanketter för ansökningar och tillstånd för dig som företagare

På den här sidan hittar du en förteckning över de tillstånd och regler som kommunen ansvarar för, som du som företagare kan behöva känna till för att kunna starta och driva en verksamhet.

Enligt EU:s tjänstedirektiv ska alla medlemsländer ha en kontaktpunkt, där tjänsteleverantörer ska kunna få information om att starta och driva företag samt ansöka om nödvändiga tillstånd. I Sverige finns all den här informationen samlad på Tillväxtverkets företagsportal verksamt.se. Se länk till höger.

I förteckningen nedan ser du vilka ansökningar och tillstånd som gäller företag, som Tibro kommun ansvarar för. 

Anmälningspliktiga lokaler Vissa lokaler kräver anmälan till miljöförvaltningen innan anläggningen tas i bruk. För mer information, kontakta Miljösamverkan Östra Skaraborg. Brandfarliga varor Du söker tillstånd hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg för att få förvara och använda brandfarliga och explosiva varor. För mer information, kontakta Räddningstjänsten, se kontaktinformation till höger. Bygglov och bygganmälan I de flesta fall krävs både bygglov och bygganmälan när du ska bygga nytt eller göra någon ändring. Djurhållning Du behöver ansöka om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Egensotning Som fastighetsägare behöver du ett medgivande från Räddningstjänsten för att få utföra sotning på din fastighet. Förvärv av hyresfastighet Vid förvärv av hyresfastighet ska anmälan ske till kommunen inom tre månader. Livsmedelsanläggning Det kan krävas ett tillstånd eller en registrering för att starta eller ta över en restaurang, servering, butik eller annan verksamhet med livsmedelshantering. Miljöfarlig verksamhet Du behöver ofta ansöka om tillstånd eller lämna in en anmälan för att få driva verksamheter som kan påverka miljön, till exempel bensinstationer och kemtvättar. Rivningslov, rivningsanmälan Rivningsanmälan krävs vid rivning av nästan alla typer av byggnader. Anmälan görs på samma blankett som för bygglov. Serveringstillstånd Kommunen handlägger ansökningar om tillstånd för servering av sprit, vin och starköl till allmänheten och till slutna sällskap. Torghandel Det krävs tillstånd för att bedriva handel på Tibros gator och torg. Tobaksförsäljning Den som vill sälja tobaksprodukter måste göra en anmälan till socialnämnden
Sidansvarig: Susanne Johansson Publicerad: 2016-04-18 Skriv ut

Länkar till andra webbplatser