Samarbete och utveckling för Tibros bästa!

Närbild på en lastbil från Lastbilscentralen, LBC, i Tibro.Närbild på Tibroföretaget Offeccts prisade sittmöbel Fly, designad av den franske topdesignern Patrick Norguet. Foto: Mikael Ljungström

Samverkan är något av ett honnörsord i Tibro. Här arbetar kommunen, företagen och andra samarbetspartners tillsammans för att utveckla det lokala näringslivet och för att så många Tibrobor som möjligt ska ha ett arbete.

Entreprenörsandan är stark i Tibro. I kommunen finns över 400 företag i 170 branscher. Av dem arbetar cirka 60 företag med tillverkning, design, försäljning och distribution av möbler samt möbel- och inredningsutbildning. Tibro är Sveriges Möbelcentrum med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik.

I Tibro har kommunen och företagen en gemensam strategi för hur näringslivet ska utvecklas. Tillväxt Tibro ska stödja både nya och etablerade företag och aktivt arbeta för att få fler i arbete.

 

Nyheter

Tibrofrukost 2013. Foto: Magnus Thomson Tibrofrukost i Tibroparken 22 mars 2017-03-17 Årets första Tibrofrukost kommer att hållas på en plats som utvecklas med ambition att bli ett av Tibro viktigaste besöksmål. Vi pratar om Tibroparken och Mini-Zoo. Onsdag 22 mars 07.30-09.00 är ni varmt välkomna! Upplev Tibro 2017-2018 Ny version av besöksbroschyren Upplev Tibro 2017-03-17 Inför varje sommar har Tibro kommun i flera år samarbetat med Tidareklam och företagen i Tibro för att ta fram en besöksbroschyr. Den trycks i 10.000 ex och delas ut till alla hushåll och finns på ett antal turistserviceplatser både i och utanför Tibro Representanter för Tibro kommun och näringslivet tecknar nytt samarbetsavtal om Inredia och Tibros utveckling. Tibro kommun och näringslivet överens om fortsatt samverkan om Inredia 2016-10-26 Tibro kommun tar över driften av Inredia från och med årsskiftet och näringslivsbolaget InTibro, föreningen Inredias Vänner och Tibro kommun fortsätter att arbeta gemensamt med Inredia och Tibros utveckling. Projekt gränsfri Projekt gränsfri 2016-09-09 GRÄNSFRI kopplar samman näringsliv, civilsamhälle och offentlighet i ett gemensamt utvecklingsarbete, som vänder på perspektiv och gör mångfald till en motor för lokal utveckling. Målet är att skapa nya lösningar på lokala utmaningar Fler nyheter
Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-03-02 Skriv ut