Befolkning och boendeformer

Par i samspråkBoendeformer

Befolkning

Av kommunens befolkning på 11 070 personer (SCB 2016) är 53% i den mest produktiva åldern 20-64 år, vilket är något under rikssnittet.

Medelåldern är ungefär 44 år och det ligger lite högre än rikssnittet.

Andelen utländska medborgare är 8,6 % procent och andelen medborgare över 65 år är cirka 25 procent.

I Tibro är det ensamstående utan barn och gifta med barn som utgör den största andelen av hushållen. Hushållens sammansättning liknar rikets med enbart marginella skillnader. Cirka 70 procent av hushållen består av en till två personer och det ligger helt i linje med rikssnittet.  

Bostadsstruktur

I Tibro kommun finns drygt 5 200 bostäder. Drygt 62% av Tibroborna bor i småhus och 34% bor i flerbostadshus. Rikssnittet för boende i småhus är 50 %

Den vanligaste bostadstypen i Tibro, småhus medräknat, är en bostad med fem rum och kök. 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-04 Skriv ut

Kontaktinformation

Joakim Halaby Fastighetschef Skicka e-post till Joakim Tel: 18444

Tjänster och information