Byggnation

Förskolan Ängen byggs till

Klicka på "Bygglov och byggregler" om du vill läsa om bygglov, byggregler eller få annan information om du ska bygga nytt hus, renovera, bygga till eller bygga om ett hus.

Du kan även läsa om kommunens energi- och klimatrådgivare, brandfarliga varor, vatten och avlopp eller bostadsanpassning, genom att klicka i menyn.

 

 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-04 Skriv ut

Kontaktinformation

Byggnadsnämnden Skicka e-post till

Samhällsbyggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149