Fastighetsservice

NyboskolanFörskolan Ängen

Fastighetskontoret underhåller och sköter kommunens fastigheter. Mindre reparationer sköts av vaktmästarna. Alla större reparationer, ombyggnader och tillbyggnader sker med hantverkare som upphandlas en gång per år.

Kommunen äger skolor, förskolor, sporthallar, ishall, föreningslokaler och äldreboende. Sammanlagd yta är cirka 80 000 kvadratmeter. Samordningsansvar för detta har Joakim Halaby.

Vi gör kontinuerligt miljöinsatser och energibesparande åtgärder på våra fastigheter. Läs mer om detta under "Miljöinsatser" i högerspalten.

Vi städar kommunens fastigheter med egen personal som leds av Conny Runbacken.

Vill du diskutera avtal, hyror eller arrenden kan du kontakta Elisabeth Ransveden.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Joakim Halaby Fastighetschef Skicka e-post till Joakim Tel: 18444

Dag Svensson Fastighetsingenjör Skicka e-post till Dag Tel: 18111

Conny Runbacken Städledare Skicka e-post till Conny Tel: 18545

Elisabeth Ransveden Teknisk assistent Skicka e-post till Elisabeth Tel: 18138

Denny Lundh Fastighetsförvaltare Skicka e-post till Denny Tel: 18447

Tjänster och information

Länkar till andra webbplatser