Samhällsplanering

På promenadKyrkefalla kyrka

Här finner du information om den kommunala fysiska planeringen, översiktsplaner, detaljplaner, planprocess med mera.

Fysisk planering är ett brett begrepp som står för kommunens planering av mark- och vattenanvändning samt bebyggelseplanering. Kommunen har även huvudansvaret för avvägning mellan olika intressen som kan uppstå när markanvändning ändras. 

Syftet med fysisk planering är:

  • att skapa en god och hållbar samhällsplanering som även ger förutsättningar för en framtida utveckling. 

  • att ge förutsättningar för en långsiktigt hållbar hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror samt beakta våra natur- och kulturvärden. 

  • att ge en god social livsmiljö för alla i kommunen både idag och imorgon.
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Bo Jonsson Stadsarkitekt Skicka e-post till Bo Tel: 18149