Trafik och teknisk service

Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service

Vår Samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för vattenförsörjning, städning och tekniskt underhåll i skolor och offentliga lokaler, centralkök samt gatu- och parkarbete. Här finns även kommunens energi- och klimatrådgivare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också ansvar för samhällsplanering, bygg-
lovshantering samt mät- och karthantering, men detta kan du läsa mer om under "Byggnation och boende". En länk finns i högerspalten.

På den här sidan hittar du aktuell information om vägarbeten och andra trafikstörningar samt information om större nybyggnationer och underhållsarbeten i kommunens fastigheter.

Nyheter

Avstängning av fjärrvärme 2017-02-23 På grund av ledningsarbete kommer fjärrvärmen tyvärr tvingas stänga ner på måndag kl. 17:00. Detta gäller kunder öster om Mariestadsvägen och norr om järnvägen i Tibro. Ledning mellan Kylvanäs och Söroset Avloppsledning från Söroset 2017-01-27 Gata/Parkavdelningen har påbörjat arbetet med att ansluta Sörosets fritidshusområde till det kommunala avloppsnätet. Den nya ledningen blir 6,3 km lång och dras från Kylvanäs, som redan är anslutet till reningsverket i Tibro. Den gamla stenbron och kraftverksruinen Restaurering av kraftverksruinen och stenbron 2017-01-26 Den gamla kraftverksruinen vid Tidan, som syns från Skövdevägen, ska fräschas upp. Även den gamla stenbron, som idag är gång- och cykelväg mellan Smulebergsskolan och Källtorpsvägen, ska få ett nytt räcke och snyggas till. Pendlarparkering i Fagersanna Pendlarparkering i Fagersanna 2016-11-25 Tibro kommuns Gata/Parkavdelning bygger en pendlarparkering i korsningen mellan Rv 49 och Rotevägen i Fagersanna. Den beräknas stå klar i början av nästa år. Det blir 13 bilplatser, inklusive en handikappsparkering, samt en cykelparkering med tak. Snöröjning Snöröjning i Tibro 2016-11-10 Under vinterhalvåret har Tibro kommun beredskap för att sköta snöröjning och halkbekämpning i Tibro kommuns tätorter, när det finns behov av detta. Tibro kommun drar i gång med snöröjning när det har snöat mellan 5 och 7 cm. Se här vad som plogas först. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-07-08 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Tel: 0504-18139

Samhällsbyggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000

Jourtelefon - efter kontorstid Tel: 0504-18555