Mätning och lantmäteri

HusutsättningUtsättning

Mätning

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tibro kommun utför de flesta typer av mätningsuppdrag inom kommunen, både internt åt kommunala förvaltningar och externt åt företag och privatpersoner. Inmätningar, ledningsmätningar, utsättningar, avvägningar och gränsutvisningar är en del av de mätningstjänster vi utför.

Husutsättning

Vid nybyggnation krävs normalt utsättning av byggnads läge.
Det är viktigt att byggnad uppförs på rätt plats i plan- och höjdläge, samt i överenstämmelse med fastighets- och bestämmelsegränser.

Utsättning av byggnad

Vi tackar på förhand för att du hör av dig helst fem dagar före önskad åtgärd, så att vi ges möjlighet att förbereda, beräkna och planera in arbetet. 

Grovutsättning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Vi tillhandahåller käppar för grovutsättning.
Vi sätter också ut en höjdfix om så begärs.

Finutsättning sker oftast efter schaktning och innebär att trådar spänns upp i blivande fasadliv. Du förbereder utsättningen med att sätta upp profilstolpar i byggnadens hörn och skaffar profilbräder, spik och utsättningstråd. Profilerna måste ha god stabilitet för att vi skall få byggnaden vinkelrät och med rätt höjd.

Se information om avgifter för utsättning i länken "Avgifter"

Lantmäteri

Lantmäteriet i Mariestad genomför alla typer av förrättningar inom kommunen när fastigheter bildas, ändras eller samverkar kring gemensamma behov.
De utreder även servitutsfrågor och utför gränsbestämningar.
Se mer information i länk till Lantmäteriet.

 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontakter

Göran Lundqvist Mätningsingenjör Skicka e-post till Göran Tel: 18143

Katarina Kjellberg Mätningsingenjör Skicka e-post till Katarina Tel: 18103

Tjänster och information

Länkar till andra webbplatser