Näringslivsutveckling och företagsnätverk

Caféet Syster Yster i Tibro. Foto: Thomas HarryssonNäringslivsutveckling. Foto: Thomas Harrysson

I Tibro arbetar kommunen och företagen medvetet tillsammans för att utveckla ortens näringsliv. En viktig del av utvecklingsarbetet sker inom ramen för olika företagsnätverk med kommunen som spindel i nätet.

Utvecklingsarbetet i Tibro bedrivs utifrån de målbilder, som satts upp i Vision Tibro 2017 som antogs 2005, de näringslivs- och boendestrategier som fastställdes 2006 och kommunens näringslivspolitiska program.

Utveckling i nätverk

Tibros företagare är organiserade i olika branschnätverk som träffas kontinuerligt. Syftet med träffarna är att stärka branschen och därigenom utveckla Tibros näringsliv och Tibro som boende-, etablerings- och besöksort.

De nätverk som finns i Tibro är:

  • Fastighetsägarnätverk jobbar bland annat med belysnings- och gestaltningsfrågor och bekostar städning av Tibro centrum Tibro Actionpark på helgerna under perioden april-september.
  • Handlarnätverk, arrangerar bland annat årligen återkommande arrangemang som vårfest, höstfest. Är även medarrangör till Julstämning i Tibro.
  • Möbel- och inredningsföretagens nätverk, som organiseras genom industriutvecklingsföretag IDC, arbetar bland annat med etableringsfrågor, samverkansinsatser kring mässor och de årligen återkommande möbeldagarna.
  • Tibroföretagens nya nätverk består framförallt av de industriföretag som inte tillverkar möbler och inredningslösningar. Arrangerar föreläsningar och samverkar med kommunen kring en gemensam monter på underleverantörsmässan Elmia Subcontractor i Jönköping.
  • Grön Näring består av företag inom skogs- och jordbrukssektorn. Driver bland annat frågan om fiberanslutning på landsbygden.

EU-finansierade utvecklingsprojekt - som strategisk metod

Tibro kommun arbetar målmedvetet och offensivt med att söka projektmedel från EU och andra aktörer i syfte att utveckla näringslivet utifrån de behov och önskemål som finns bland ortens företag och organisationer. Exempel på genomförda projekt är:

  • Centrum- och handelsutvecklingsprojekt 2009-2011
  • In Tibro - värdsskapsutbildning 2010-12
  • Musik för alla - utveckling av musikarrangemang på Millners 2011-12
  • Tibro längs åna - besöksutvecklingsprojekt 2011-13
  • UppåNer - tiodagarsfestival för att stärka Tibro som evenemangsort och öka stoltheten för orten bland Tibroborna 2011-2012

Utöver dessa stora projekt förverkligas en rad olika lokala idéer helt eller delvis med hjälp av så kallade idécheckar från EU:s landsbygdsutvecklingsprogram Leader. Exempel på sådana projekt är Seniormässan 2011.  

Sidansvarig: Christina von Brömssen Publicerad: 2016-12-14 Skriv ut