Vaktmästeri

VaktmästareVaktmästare

En vaktmästare ansvarar för fastighetens dagliga skötsel och underhåll. Ambitionen är att detta ska genomföras snabbt med god serviceanda och på ett kostnadseffektivt sätt.

Vaktmästar- och fastighetsskötarorganisationens huvudsakliga uppdrag är att stödja verksamheterna med service och fastighetsunderhåll på Tibro kommuns fastigheter. Serviceenheten består av 13 personer och leds av Dag Svensson.

Detta gör fastighetsskötarna/vaktmästarna bl.a:

  • tillhandahåller verksamhetsservice till de verksamheter som förekommer i kommunal regi.
  • utför vissa installations- och byggnadstekniska arbeten.
  • utför service/reparationsarbeten av den tekniska utrustning som används av de kommunala verksamhetera.
  • ansvarar för viss yttre skötsel som renhållning, snöröjning och sandning.
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Dag Svensson Fastighetsingenjör Skicka e-post till Dag Tel: 18111