Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Nämnden ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik.

Samarbetet i Kollektivtrafiknämnden regleras i ett samverkansavtal mellan kommunerna och genom nämndens reglemente. Nämndens förvaltning, Kollektivtrafikkontoret, är placerad i Tibro.

Nämnden ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik, som innefattar linjetrafik, närtrafik, flextrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. På uppdrag av ansvarig nämnd i respektive kommun handläggs också verksamhetsresor som skolskjuts och resor i samband med socialtjänstens verksamhet.

Nämnden består av två ledamöter och två ersättare från vardera kommun. De ordinarie är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Nämnden sammanträder fyra gånger per år.

Sidansvarig: Caroline Larsson Publicerad: 2017-02-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Kollektivtrafiknämnden Skicka e-post till

Caroline Larsson Trafikplanerare Skicka e-post till Caroline Tel: 18534