Viktig information att känna till när du går på kulturskolan

Regler gällande innehav av elevplats, fakturering, frånvaro och avanmälan

  1. Kulturskolan garanterar 24 lektionstillfällen under ett läsår.
  2. Eleven har två lektionstillfällen att prova på och avgöra om hen vill fortsätta eller inte, därefter faktureras terminsavgiften. Fakturan skickas av Tibro kommun.

  3. Fakturering av terminsavgift, och eventuell avgift för instrumenthyra, sker en gång per termin. Avgiften betalas i förskott för resterande del av påbörjad termin. Avgiften är ej återbetalningsbar.

  4. Om eleven missar sin lektion utan att informera läraren om detta tre gånger i rad, kan tiden för lektionstillfället erbjudas annan elev. Eleven behåller dock sin plats på kulturskolan tills avanmälan gjorts. 

  5. Uppsägning av plats görs på kulturskolans hemsida under fliken ”Avanmälan”.
    En muntlig uppsägning av plats räknas inte som uppsägning.

Avgifter

Undervisningsavgift i ämneskurs 

Instrument och sång

En elev
700:-/termin

Två syskon eller två instrument
totalt 1050:-/termin

Tre eller fler syskon eller tre instrument
totalt 1350:-/termin

Vuxen (över 20 år)
1800:-/termin

 

Gruppundervisning

Musiklek, teater/musikal och orkester/ensemble

350:-/termin

Orkester/ensembleundervisning är kostnadsfri när du medverkar i en ämneskurs (instrument).

Danskurser (i samverkan med Danielas dansskola)

600:-/termin

Skrivande, rörlig bild och dataspelsmusik

Gratis, dock krävs anmälan

 

Instrumenthyra

(Trumpet, valthorn, trombon, tuba, klarinett, saxofon, tvärflöjt, fiol, cello)

300:-/termin

 

Fakturan för kulturskoleavgiften skickas ut av Tibro kommun.