Faderskap

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

default

Faderskap ska fastställas och bekräftas om barnets mor är ogift vid barnets födelse. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter skall tas tillvara.

Socialnämnden får automatiskt uppgifter från Skatteverket om vilka barn som fötts av ogifta mödrar. Mödrarna kontaktas av socialnämnden så att ett faderskap kan fastställas för barnet.

Faderskapet utreds och fastställs genom en bekräftelse. När föräldrarna besöker socialtjänsten i samband med faderskapsbekräftelsen kan de samtidigt anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om det inte görs blir modern ensam vårdnadshavare. En anmälan om gemensam vårdnad kan också göras i efterhand.

Om barnets fötts inom äktenskapet antas att det är den äkta maken som är far till barnet.

För att boka tid för faderskapsbekräftelse, ring 0504-182 84, telefontid 08:00-09:15.