Demensorganisationen

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Demensorganisationen i Tibro kommun är indelat i nord och syd, utifrån ett geografiskt område. I nord respektive syd har vi hemvård, träffpunkter/dagverksamhet, korttid/växelvård och demensboende.

Demensomvårdnad
Demenssjukdom eller kognitiva sjukdomar är ett samlingsnamn på sjukdomar som påverkar minnet och den kognitiva förmågan. Det är en av våra vanligaste folksjukdomar. Det finns många olika former av demens. Den vanligaste är Alzheimer's sjukdom som står för mer än av två tredjedelar av alla demensdiagnoser. Andra vanliga demensformer är vaskulär demens, Lewy Body demens och frontallobsdemens.

I Tibro kommun kan vi hjälpa till med:

 • Rådgivning, vägledning och stöttning
 • Information
 • Anhörigstöd
 • Hemvård för personer med demenssjukdom
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • Korttidsplatser eller växelvårdsplatser för personer med demenssjukdom
 • Särskilt boende för personer med demenssjukdom

Tibro kommun vill ge en individuellt anpassad vård- och omsorg, där individen är i centrum. Vi tror på den enskildes förmåga att själv bestämma sin vardag. Vi finns där som ett stöd och erbjuder aktiviteter och stimulans i en trygg miljö.

Demenssjuksköterska/demenssamordnare
Tibro kommun har en särskild demenssjuksköterska/demenssamordnare som har till uppgift att stötta personer som drabbats av minnessvårigheter/demenssjukdom och deras anhöriga. Vår demenssamordnande sjuksköterska är den person man först kommer i kontakt med när man är i behov av hjälp och stöd av demensorganisationen.
Telefon 0504-18544

Anhörigstöd
I Tibro kommun finns en anhörigsamordnare, som är till för dig som anhörig/närstående. Anhörigsamordnaren erbjuder information, samtal och andra stödjande åtgärder. Läs mer här.

Nord
Allégårdens demensboende
Allégårdens demensboende består av 27 lägenheter. Några av lägenheterna används till korttid och växelvårdsplatser så långt som möjligt. Alla lägenheter har dusch och toalett. Pentry finns i 21 av lägenheterna. I alla lägenheter finns en säng. Det finns personal dygnet runt på Allégården.

Hemvård
Tibrobor med demenssjukdom som beviljats hemvård, får sin hjälp av personal från demensorganisation nord. Personalen som känner vårdtagaren hjälper vårdtagaren både i hemmet, men också om personen är på korttid/växelvård, eller dagverksamhet. Detta för att vi ska följa vårdtagaren på ett bättre sätt. Personal som känner vårdtagaren är också involverad och hjälper vårdtagaren med omvårdnad när den flyttar in på boende.

Syd
Bäcklidens demensboende
Bäcklidens demensboende består av 35 lägenheter. Några av lägenheterna används till korttid och växelvårdsplatser så långt som möjligt. Alla lägenheter har dusch och toalett. Pentry finns i alla lägenheter. I alla lägenheter finns en säng. Det finns personal dygnet runt på Bäckliden.

Hemvård
Tibrobor med demenssjukdom som beviljats hemvård, får sin hjälp av personal från demensorganisation syd. Personalen som känner vårdtagaren hjälper vårdtagaren både i hemmet, men också om personen är på korttid/växelvård, eller dagverksamhet. Detta för att vi ska följa vårdtagaren på ett bättre sätt. Personal som känner vårdtagaren är också involverad och hjälper vårdtagaren när den flyttar in på boende.

Träffpunkt Smultronstället

I demensorganisationen har vi en träffpunkt/dagverksamhet på Bäckliden som heter Smultronstället och som är öppen alla dagar. Här träffas vårdtagare från hela kommunen utifrån behov och biståndsbeslutade insatser. Behovet styr, så även om vårdtagaren är på korttid/växelvård eller bor på ett boende är man välkommen till Smultronstället om man har behov av det och mår bra av det.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.