Ekonomiska problem

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Oftare handlar det om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn så självklart har.

Vill du läsa mer om barnfattigdom klicka här.

Personer som bor i Tibro kommun kan ansöka om ekonomiskt bistånd om de saknar medel till sin försörjning och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. För mer information om detta klicka här