Dagverksamhet med social inriktning

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

På dagverksamheten med social inriktning arbetar rehabassistenter och undersköterskor med att erbjuda dig aktivering och social gemenskap.

Vår målsättning är:

  • En bra aktivering och rehabilitering
  • Social samvaro
  • Förebygga isolering
  • Avlastning för den som stöttar en anhörig
  • Individuell träning bedömd av arbetsterapeut eller sjukgymnast för den som har behov

Dessutom kan vi erbjuda dig aktiviteter så som qi gong, sittande dans, bingo och aktiviteter på Äldrecentrum som är en träffpunkt för pensionärer. Ibland åker vi på utflykt i den minibuss verksamheten har och vi uppmärksammar också de olika högtider vi har på ett trevligt sätt.

Det är viktigt för oss att dagen blir så meningsfull och trevlig som möjligt och vi tar gärna emot synpunkter och förslag på vad vi kan göra på dagverksamheten.