Kommungemensam familjerätt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

1 mars 2024

Omsorg och stöd

Från och med den 1 mars kommer Mariestads kommun hantera familjerättsärenden för Tibro och flera andra kommuner i norra Skaraborg. Ärenden som var pågående i Tibro den 1 mars kommer att slutföras i Tibro, men nya ärenden hänvisas hädanefter till den kommungemensamma familjerätten i Mariestad. Familjerätten hanterar många olika frågor som rör föräldraskap, exempelvis erbjuds hjälp till föräldrar att på frivillig väg komma överens om barns boende vid separation.

Familjerätten är en del av socialförvaltningen och en stor del av uppdragen kommer från tingsrätten. Det kan handla om utredningar kring vårdnad, umgänge eller boende.

Idén om ett samarbete mellan de berörda kommunerna har varit på förslag vid ett par tillfällen tidigare under årens lopp, men inte antagits. Under 2023 väcktes återigen frågan och från med 1 mars 2024 blir samarbetet verklighet.

Problematiken som upplevs i de mindre kommunerna är att familjerättsarbetet upptar en mycket liten del av verksamheten vilket gör den svår att bemanna med en tjänst. Flera mindre kommuner löser detta genom köp från större kommuner, kommungemensam verksamhet eller konsultköp. Både Karlsborg och Tibro har före den 1 mars haft konsulter för sin familjerätt, vilket är en dyr lösning.

De kommuner som ingår i det nya samarbetet är Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg och Tibro, där familjerättssekreterarna finns i Mariestads kommun.
Det nya namnet blir Familjerätten Norra Skaraborg.

Vad gäller den fysiska tillgängligheten för medborgarna kommer den minska för invånare i Karlsborg och Tibro, men å andra sidan ökar tillgängligheten eftersom familjerätten blir nåbar under kontorstid samtliga vardagar. Vidare kan den minskade fysiska tillgängligheten kompenseras genom digitala möten.

Samtliga kommuner i samarbetet ser att en gemensam familjerätt kommer tillförsäkra bemanning, kompetens och rättssäkerhet inom området samt ett effektivare arbete, större tillgänglighet och kontinuitet för kommuninvånarna.

På Mariestads kommuns hemsida hittar du mer information om familjerätt.