Socialchef slutar i Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Händer på anteckningsblock.

10 februari 2023

Kommun och politik, Omsorg och stöd

Marjo Koivumaa får lämna sin tjänst som socialchef i Tibro kommun. Efter överläggningar med den fackliga organisationen Vision har kommunen nått en uppgörelse som innebär att hennes anställning avslutas.

Marjo Koivumaas anställning avslutades den 9 februari. Då genomfördes fackliga överläggningar, som mynnade ut i en överenskommelse mellan parterna. Överenskommelsen innebär att Marjo får 11 månadslöner. Kostnaden för Tibro kommun uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor (månadslön inklusive sociala avgifter).

Vid överläggningarna konstaterades att parterna har olika syn på hur verksamheten inom socialförvaltningen ska bedrivas framåt.