Detaljplanen för Baggebolet II har vunnit laga kraft

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

7 december 2023

Byggnation, boende och miljöskydd

Detaljplanen för kommunens nya bostadsområde mellan Hörnebo och Baggeboskolan, Baggebolet II, har nu vunnit laga kraft och arbetet med att anlägga det nya bostadsområdet har dragits igång.

Detaljplanen för del av Baggebolet 1:80 m.fl. "Baggebolet II" gäller planläggning för bostäder i närheten av Baggeboskolan och består av totalt 37 villatomter. Detaljplanen är dock flexibel och tillåter även radhus/parhus.

För närvarande pågår projekteringen för fullt. Tibro kommuns gata-/parkenhet har börjat ta ner skog där hus och gator kommer att anläggas. Tanken är att spara en del träd som kan ingå i framtida trädgårdar. Anläggandet av en dagvattendamm kommer att påbörjas före årsskiftet och under våren kommer ledningar för vatten och avlopp samt gator att anläggas. Planen är att släppa tomter till försäljning innan sommaren 2024.

Antagandehandlingar för detaljplaner finns här.