Nu kan företag och privatpersoner ansöka om bygglov och följa byggärenden digitalt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Bygglovshandläggaren Isabell Holm i Karlsborgs kommun, bygglovsassistenten Jessica Holst i Hjo kommun och plan- och byggadministratören Madelene Larsson presenterar den gemensamma bygge-tjänsten som de tre kommunerna utvecklat tillsammans.

21 november 2022

Byggnation, boende och miljöskydd, Näringsliv, arbete och etablering

Måndagen den 21 november lanseras en ny e-tjänst, NovaBygg, i kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Det innebär att både företag och privatpersoner kan ansöka om bygglov och hantera andra bygg- och anmälningsärenden digitalt.

Arbetet med den nya e-tjänsten och det bakomliggande digitala handläggningssystemet har pågått under hela 2022. Parallellt med arbetet har de tre kommunerna sett över sina handläggningsrutiner, så att hela arbetsprocessen fungerar på samma sätt.

Vår förhoppning är handläggningen av bygg- och anmälningsärenden ska gå smidigare i och med det nya verktyget, säger Tibro kommuns plan- och bygglovsadministratör Madelene Larsson som varit med och utvecklat tjänsten.

Kan följa handläggningen

I den nya e-tjänsten finns det möjlighet att lämna in en bygganmälan och ansöka om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Det går att komplettera byggärenden, lämna in startbesked, ansöka om slutbesked och kommunicera med en handläggare. Det är också möjligt att lägga till en intressent i ett byggärende, att lämna svar vid grannhörande och ta del av beslut som både sakägare och granne.

Kan följa handläggningen

För att kunna använda tjänsten krävs inloggning med bankID.

En klar fördel med att använda e-tjänsten är att den som lämnat in en ansökan eller anmälan kan följa handläggningen av ärendet från början till slut och kommunicera med oss handläggare direkt i den, framhåller Isabell Holm, som är bygglovshandläggare i Karlsborgs kommun.

Tydliga steg för steg-instruktioner

En annan fördel är att det finns tydliga steg för steg-instruktioner, som nås via en frågetecken-symbol, i direkt anslutning till de ifyllningsbara fälten i e-tjänsten. Vid behov går det givetvis också att ställa frågor direkt till en handläggare, via kontaktformuläret i e-tjänsten eller via telefon.

Det är fortfarande möjligt att utföra byggärenden manuellt men vi hoppas att så många som möjligt ska inse fördelarna med att använda vår nya e-tjänst, säger Jessica Holst, bygglovsassistent i Hjo kommun.

Den nya e-tjänsten nås via kommunernas blankett- och e-tjänstsidor och sidorna om byggnation på respektive kommuns webbplats.