Tibro kommun ordnar akut flyktingboende

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

25 mars 2022

Integration och mångfald, Trygghet och säkerhet, Ukrainastöd

Tibro kommun är nu redo att ta emot flyktingar från Ukraina om Migrationsverket har behov av tillfälliga boendeplatser. Kommunens fastighetsskötare har gjort i ordning ett tillfälligt boende i Gamla Smulebergsskolan, personal som ska bemanna boendet har anställts och matleveranser säkrats. Ett möte med frivilligorganisationer har genomförts för att diskutera formerna för samverkan gällande stöd till de flyktingar som kommer till Tibro.

Onsdagen den 9 mars fick Tibro kommun och övriga kommuner i Västra Götalandsregionen i uppdrag av Länsstyrelsen att inventera tillgången till tillfälliga boendeplatser för flyktingar från Ukraina. Då hade drygt 5 000 registreringar av ankomna flyktingar skett till Migrationsverket, som gjorde bedömningen att det kan komma att behövas totalt 12 000 tillfälliga boendeplatser i Syd- och Mellansverige den närmaste tiden, innan mer permanenta flyktingboenden kan vara redo att tas i bruk.

70 akuta boendeplatser

Tibro kommun anmälde 70 boendeplatser, som vid behov hade kunnat tas i bruk redan den 15 mars. Ett tillfälligt, akut flyktingboende har nu ställts i ordning i Gamla Smulebergsskolan och en intilliggande paviljong. 

Fastighetsskötarna har jobbat med att få fram sängar, kuddar, filtar och annat material och möblerat upp mat- och sällskapsrum. Det har gått väldigt bra tack vare att det är en så fantastisk arbetsgrupp. De har gjort ett jättebra jobb, säger fastighetschefen Andreas Ernestam.

Det har varit intensivt arbete men det känns ju rätt. Man ser ju dagligen på TV hur de har det därborta när de flyr utan någonting, utan en pinal. Det har gjort det lätt att arbeta med det här, fastslår fastighetsskötaren Malte Norrby.

Vi har släppt allt annat en tid, vi känner ju att det är det här som har första prioritet, inflikar kollegan Anders Loft.

Personal och mat

Även om det är oklart om boendeplatserna kommer att behöva tas i anspråk och i så fall under hur lång tid, så har Tibro kommun säkrat tillgången till personal och mat till boendet. Det har bedömts vara nödvändigt eftersom platserna kan komma att efterfrågas med mycket kort varsel.

Ett besked kan komma ett dygn innan platserna behövs, klarlägger Emma Lindblad, som har uppdraget att samordna flyktingmottagandet.

På begäran av Länsstyrelsen har kommunen nu även börjat inventera fler möjliga boendeplatser.

Möte med kyrkor och frivilligorganisationer

Tibro kommun vill kunna samverka med kyrkor, studieförbund och andra frivilligorganisationer om mottagandet av flyktingar från Ukraina. Ett första samverkansmöte genomfördes den 18 mars. Vid mötet fick de 30-talet närvarande information om kommunens akuta tillfälliga boende och en diskussion om möjliga samverkansformer fördes.

Kommunen ska stå för basen i det här, men människorna som vi kommer ta emot behöver också mänsklig kontakt, aktiviteter och annat. Vi är rörande överens om att vi behöver jobba tillsammans och hitta långsiktiga lösningar för att det här ska bli bra, betonar kommunalrådet Rolf Eriksson, som höll i mötet tillsammans med Emma Lindblad. 

Rolf Eriksson var märkbart rörd efter mötet:

Det blev ett jättebra möte med stor uppslutning. Jag upplever att det finns en styrka i Tibro i den här typen av lägen där det finns en samlad vilja hos både kommunen och de ideella krafterna att göra något bra tillsammans, säger han.