Utsmyckning av cirkulationsplats avgjord

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Utsnyckning av rondellen på 49-an avgjord

17 juni 2022

Kultur, fritid och idrott

En ny konstnärlig utsmyckning kommer att möta trafiken vid cirkulationsplatsen vid väg 49 nästa sommar. Kultur- och fritidsnämnden beslutade nämligen 16 juni att ge konstnären Birgitta Muhr utsmyckningsuppdraget i konkurrens med många konstnärer.

Det var en enig kultur- och fritidsnämnd i Tibro kommun som ställde sig bakom förslaget till utsmyckning.

Konstnären själv beskriver det blivande konstverket som en skulptur, som kan föra tankarna till dans och lekfullhet som en spegling av kreativitet och samarbete:

"I Tibro värderas samverkan och en positiv anda av att ingenting är omöjligt. Samsynen i att tillsammans är man stark ihop med den långa och starka hantverkstraditionen har präglat kommunen till vad den är i dag. Detta har jag strävat efter att formulera i skulpturen."

Birgitta Muhr fortsätter:

”Man kan även göra associationer till berg och dalbanor eller kanske cirkus. Ljusringarna betonar lekfullheten i sitt bubblande och kan i vissa vinklar och tidpunkter få ett eget liv. De kommer kvällstid att understryka signalen om att nu är vi framme! Nattetid blir Ijusringarna nästan som fritt flygande bubblor”

En offentlig upphandling genomfördes i vintras. 45 konstnärer anmälde sitt intresse till att medverka. Politikernas intresse var också stort. Kommunstyrelsen beslutade att tre företrädare för kommunfullmäktige också skulle ingå i urvalsgruppen, som föreslog en favorit bland tre finalister. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i enlighet med förslaget och i juni nästa år beräknas invigningen ske.

Kostnaden för konstverket beräknas till 900 000 kr.