Serviceenheten - viktigt vardagsstöd för äldre i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

23 augusti 2022

Omsorg och stöd

Sedan i mars 2021 sköts städning, tvätt, hushållsinköp och andra serviceinsatser i äldre Tibrobors hem av servicemedarbetare från Tibro kommun. Det är en helt ny personalkategori som arbetar i hemvården och deras arbete är riktigt uppskattat. "Det känns så gott att få den här hjälpen när man inte klarar sig själv", säger Kristina Brevitz.

Den 1 mars infördes en ny hemvårdsorganisation i Tibro kommun och i och med det skedde en uppdelning av arbetsuppgifter, som är unik i Tibro. Omvårdnadsinsatserna utförs av omvårdnadspersonal medan serviceinsatser utförs av personalen på en nyinrättad enhet, kommunens serviceenhet.

Kvalitetssäkring och bättre arbetsmiljö

Förändringen genomfördes för att öka tryggheten hos kommunens vårdtagare, för att göra det enklare för äldre personer att få tillgång till serviceinsatser, för att förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare inom hemvården och för att klara kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.

Vi gjorde den här organisationsförändringen för att arbetstyngden inom hemvården är stor och för att arbetsinsatserna är många. Det har varit svårt för oss att få tag i tillräckligt med utbildad omvårdnadspersonal för att kunna hantera det här uppdraget på ett så kvalitetsmässigt och arbetsmiljömässigt bra sätt som möjligt, klarlägger vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist.

Fler äldre kan få serviceinsatser

På serviceenheten arbetar åtta personer, sju servicemedarbetare och en administratör, Anna-Carin Carlsson, som bland annat ansvarar för schemaläggning och så kallad förenklad biståndshandläggning.

Om man är över 70 år kan man själv ansöka om att få serviceinsatser och om man får det beviljat så kan man till viss del själv vara med och påverka inriktningen på servicen, förklarar Anna-Carin.

Betydelsefulla möten

Personalen på serviceenheten utför städning, tvätt, inköp och post-, bank- och apoteksärenden enligt Socialtjänstlagen samt installation av trygghetslarm hos hemvårdstagare och andra äldre Tibrobor, som ansökt om och fått serviceinsatser beviljade.

Annelie Johansson och Carina Holm är medarbetare på serviceenheten och de trivs med sina uppdrag:

Vi träffar många äldre och det är trevligt. De blir glada när vi kommer hem till dem och det känns meningsfullt, säger Annelie.

Det bästa med arbetet är mötena med brukarna, att vi betyder något för dem. Det finns ju många som väntar på att vi ska komma och de ger så mycket tillbaka, säger Carina.

Det känns så gott att man kan få hjälp när man inte kan själv. Personalen är jättebra. Jag tror inte att de förstår vilket fint jobb de gör. De är jätteduktiga och det är så roligt när de kommer, fastslår Kristina Brevitz.

Fin arbetsgemenskap

Annelie och Carina har varit anställda på serviceenheten sedan den inrättades och de tycker att det är och har varit stimulerande att få vara med och bygga upp en ny verksamhet från grunden. De uppskattar även gemenskapen på enheten och omtanken som finns kollegor emellan.

Vi känner oss väldigt delaktiga i uppbyggnaden och är fortfarande med och utvecklar sättet att arbeta, konstaterar Carina.

Vi har en fin gemenskap och trivs allihop tillsammans. Vi månar om varandra, betonar Annelie.

Viktig flexibilitet

Det krävs ingen formell vårdutbildning för att arbeta på serviceenheten.

Här kan personal med annan utbildnings- och arbetsbakgrund som är intresserade av att arbeta med äldre jobba, framhåller Rikard.

Det viktigaste för att passa för det här jobbet är att ha ett trevligt bemötande och att vara öppen och flexibel. Man behöver ingen särskild utbildning utan det man behöver kunna lär man sig när man börjar hos oss, fastslår Carina.