Trygghetsvandring på Nyboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

7 oktober 2021

Barnomsorg och utbildning, Nyboskolan

I veckan har Nyboskolans trygghetsteam genomfört en trygghetsvandring tillsammans med 2 av skolans elevskyddsombud. Att genomföra trygghetsvandringar är en förebyggande åtgärd i enlighet med skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Syftet med trygghetsvandringarna är att kartlägga platser som elever kan uppleva som otrygga. Elevernas åsikter tas sedan med till trygghetsteamet som arbetar med att hitta goda lösningar för att öka tryggheten i våra lokaler.