Vårdare använde våld mot brukare

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

3 november 2021

Omsorg och stöd

I slutet av sommaren kom det till kommunens kännedom att en anställd vårdare använde våld mot en brukare. . Händelsen bedöms som mycket allvarlig och i fredags skickade Tibro kommun en anmälan till IVO. "Det finns inga förmildrande omständigheter, våld mot brukare får aldrig förekomma", säger Elisabeth Olsson, tillförordnad socialchef.

Händelsen inträffade i augusti LSS-verksamheten i Tibro. Den anställde vårdaren stängdes av från sin tjänst omedelbart i avvaktan på utredning. Förra veckan var utredningen tillräckligt klar för att socialchefen skulle kunna avgöra nästa steg. Ställningstagandet innebar att en Lex Sarah-anmälan skickas till IVO.

Lex Sarah-utredningen visar på ett allvarligt missförhållande därför görs en anmälan till IVO. Våld mot brukare är aldrig acceptabelt. En intern utredning pågår och därför är vårdaren fortsatt avstängd, säger Elisabeth Olsson. Kommunen kommer också att göra en polisanmälan.

Under måndagen informerades personalgruppen och andra berörda.

- Det är många som mår dåligt av det som hänt. Vi kommer att erbjuda samtalsstöd genom företagshälsovården för dem som är i behov av det.

Arbetsgivaren Tibro kommun ser allvarligt på det inträffade och utreder om arbetsrättsliga åtgärder behöver vidtas.