Grillplatser i Rankås

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

5 maj 2021

Kultur, fritid och idrott

Nu finns det grillgaller på våra grillplatser i Rankås.

Nu har vi lagt grillgaller på våra grillplatser vid Segerstorp, Hultet och El-ljusspåret i Rankås.

Observera att man får ta med egen ved och vatten för att släcka när man grillat klart. Vatten finns bland annat att tillgå vid cykeltvätten vid gaveln på omklädningsrumsbyggnaden vid starten i Rankås. 

Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att på eget ansvar elda under säkra förhållanden.

Detta bör du tänka på om du ska elda eller grilla i skog och mark.

  • Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag.
  • Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp.
  • Elda inte direkt på - eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker.
  • Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Eldningsförbud


Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Detta är exempelvis vanligt vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

Information om brandrisk eller eldningsförbud kan du få på kommunens och länsstyrelsens webbplats eller hos kommunens räddningstjänst.

Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.