Eldningsförbud upphävt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Lägereld.

21 juni 2021

Trygghet och säkerhet

Eldningsförbudet som infördes i Tibro kommun den 17 juni är nu upphävt. Var dock noga med att elda och grilla på ett ansvarsfullt sätt. Det är du som tänder en eld som är ansvarig för elden och dess konsekvenser.

Eldningsförbudet gällde i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse, men förbudet har nu hävts av kommunstyrelsens ordförande i Tibro. 

Lämna inte eld eller grill obevakad!

Vid eldning eller grillning är du ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

Ta reda på brandrisken där du ska elda eller grilla, var på en lämplig plats med tillräcklig avstånd till brännbart material, ha tillgång till tillräcklig släckutrustning, beakta rådande väderförutsättningar, lämna inte elden eller grillen obevakad och släck eller bevaka elden eller grillen när du är klar tills den är kall och har slocknat.