Eldningsförbud infört inom Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Skylt om eldningsförbud

20 juli 2021

Eldningsförbud har införts i hela Tibro kommun och anledningen är det varma och torra vädret. Förbudet gäller tills vidare. Det är fortfarande tillåtet att använda iordningställda grillplatser.

Beslutet om eldningsförbud gäller från och med kl 16 den 20 juli.

Förbudet gäller mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter. Något slutdatum finns inte, eldningsförbudet upphör när förutsättingarna förbättrats.