Så genomförs covid-19-vaccineringen i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

21 januari 2021

Omsorg och stöd, Corona

Vaccineringen mot covid-19 har kommit i gång på allvar i Tibro. De boende på Tibros äldreboenden och personer med hemsjukvård har fått sin första vaccindos och vaccineringen av vård- och omsorgspersonal har startat. Vaccineringen av personer med hemtjänst startar inom kort på Tibros vårdcentraler. Här kan du läsa mer om hur vaccineringen av allmänheten kommer att genomföras.

Det är regionerna som har huvudansvaret för covid-19-vaccineringen. De första vaccinationerna i Västra Götalandsregionen genomfördes den 27 december och målet är att 70 procent av allmänheten ska kunna erbjudas covid-19-vaccination under det första halvåret 2021.

Vaccinering av prioriterade grupper pågår

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att de som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först. Vaccineringen har därför delats in i fyra faser. Tillgången på vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler.

I nuläget genomförs vaccinering av prioriterade grupper, så det är ännu inte möjligt att boka tid för vaccination. Du som hör till någon av de prioriterade grupperna kommer att kontaktas av din vårdcentral eller den specialistmottagning du är knuten till.

I den första fasen av vaccinationsprogrammet erbjuds följande grupper vaccin:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
  • Vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.
  • Personal inom hälso- och sjukvård som arbetar med denna riskgrupp.

Tibro kommun ansvarar för vaccineringen av vårdtagare på Tibros äldreboenden, vårdtagare med hemsjukvård och personer som bor tillsammans med dem. Alla som ingår i den här gruppen har nu fått sin första vaccindos.  

Närhälsan i Tibro och Hälsocentralen kommer inom kort att börja vaccinera personer med hemvård/hemtjänst och de som bor tillsammans med dem. Berörda personer får ett brev om vaccinationen via hemvårdspersonalen.

Vaccineringen av kommunens vård- och omsorgspersonal och lokalvårdare och kökspersonal och annan personal som arbetar inom vård- och omsorgsverksamheten påbörjades torsdagen den 21 januari. 

70+ och personer med LSS näst på tur

Nästa fas av vaccinationsprogrammet beräknas genomföras i februari och mars. Då erbjuds personer som är 70 år eller äldre covid-19-vaccination. De äldsta vaccineras först. Du som hör till den här gruppen kommer att få ett brev från din vårdcentral i februari.

Vuxna personer som har insatser enligt LSS och vuxna som har assistansersättning inom kommunal hälso- och sjukvård kommer att erbjudas vaccin och de personerna ingår också i de prioriterade grupperna, som omfattas av den vaccinationsomgång som preliminärt startar i början av februari.

I den tredje fasen, som också väntas genomföras under perioden februari-mars kommer övriga vuxna personer som tillhör en riskgrupp att erbjudas vaccin. Arbetet med att specificera dessa grupper pågår.

Allmän vaccinering erbjuds i vår

I den fjärde och sista fasen av vaccinationsprogrammet kommer övriga vuxna som inte tillhör en riskgrupp att erbjudas vaccin. Den fasen startar när alla prioriterade grupper är vaccinerade. När det blir i tid är ännu inte fastställt.

Folkhälsomyndigheten har valt att avvakta med att rekommendera vaccination av personer som är under 18 år. För barn som har vissa sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår covid-19-sjukdom kan vaccination i vissa fall ändå diskuteras med barnets läkare.