Nyboelever får distansundervisning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

8 januari 2021

Barnomsorg och utbildning, Corona

Elever vid högstadiet på Nyboskolan i Tibro kommer att undervisas på distans i inledningen på vårterminen. Det beslutade skolledningen idag fredag. "Distansundervisningen kommer att pågå 11-24 januari. Undantagna är elever vid särskolan, individuella programmet och andra elever som behöver komma till skolan av olika skäl", säger skolchefen Eva Gustavsson.

Bakgrunden till beslutet om distansundervisningen är rekommendationer från smittskydd i Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten. Många kommuner hörsammar rekommendationerna med syfte att minska smittspridningen av Coronaviruset.

Alla grundskoleelever är berättigade till skollunch och för att kunna uppfylla det ansvaret finns skollunch att hämta på Nyboskolan 10.30-13. Den som hämtar skollunch gör det i egen lunchlåda de första dagarna.

- Vi kommer att erbjuda lådor att lägga maten i, men vi vet inte när dessa kan levereras ännu, säger Eva Gustavsson.

Eftersom alla elever inte har möjlighet att hämta sin lunchmat finns möjligheten att ansöka om skollunchbidrag på 25 kronor.

Undervisningen i låg- och mellanstadierna fortsätter som tidigare på plats i respektive skola.


INFORMATION TILL PERSONAL OCH VÅRDNADSHAVARE

Nedan information har skickats till barn- och utbildningsförvaltningens personal samt till vårdnadshavare genom Infomentor:

Tibro kommun har fatta beslut om distansundervisning för åk 7-9 tiden 11/1 till 24/1
Igår skickade Västra Götalandsregionen och smittskyddet i Västra Götaland ett brev till alla kommuner i regionen. Där de informerade om att de i dialog med Folkhälsomyndigheten önskade beslut om tillfällig distansundervisning på högstadieskolorna i regionen.

Orsaken är att smittspridningen av covid-19 i regionen har fortsatt under jul- och nyårshelgerna och att läget är ansträngt i vården och i samhället i övrigt. Under veckorna före jul såg regionen dessutom en markant ökning av antalet fall i de åldrar som går på grundskolans högstadium. Antalet fall i dessa åldrar har nu minskat under jullovsveckorna.

Regionens smittskydd befarar en ytterligare smittspridning när många nu återvänder till sina arbetsplatser och då skolorna öppnar på nytt efter jullovet. Regionens smittskydd rekommenderar därför liksom tidigare, att alla som kan arbetar hemifrån. Dessutom anser smittskydd att en rekommendation om att regionens högstadier, där detta är möjligt, skulle övergå till distansundervisning till och med 24 januari vore en viktig åtgärd för att minska resandet och kontakter och därmed smittspridningstrycket i samhället.

Utifrån den här rekommendationen från smittskyddet i Västra Götaland har Tibro kommun fattat beslut om att Nyboskolan (elever i årskurs 7-9) kommer att bedriva undervisning på distans mellan den 11 - 24 januari. Undantagna är elever vid särskola, IM samt elever som av olika anledningar behöver vara på skolan. Ansvariga klasslärare kommer ta kontakt med vårdnadshavare till de elever som ska vara på skolan.
Skollunch kommer finnas att hämta på Nyboskolan mellan klockan 10.30-13.00. Ta med egen matlåda att lägga maten i under de första dagarna. Kostenheten har beställt lunchlådor men det är osäkert vilken dag vi får dem levererade.

Har du som elev eller vårdnadshavare inte möjlighet att hämta lunchlåda så finns möjlighet att ansökan om skollunchbidrag där 25 kronor per lunch utgår till sökande.

För frågor om beslutet ta kontakt med klasslärare eller rektor på skolan.

Eva Gustavsson
Skolchef