Smittspridningen av virussjukdomen covid-19 ökar igen.

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

29 april 2021

Konstaterad smitta hanteras inom Barn & Utbildnings verksamhet i enlighet med handlingsplan som upprättats av Smittskydd Västra Götaland. Det innebär att om den smittade personen har vistats i verksamheten med symptom på covid-19 och/eller 48 timmar innan hen fick symptom, så sker följande:

 

Vårdnadshavare informeras via Infomentor om att barn/elever/deltagare i förskolan/skolan/övrig verksamhet kan ha haft nära kontakt med en person som har covid-19. Informationsbrevet och tillhörande följebrev från Smittskydd Västra Götaland innehåller rekommendationer om hur barn/elever/deltagare och deras närmaste ska förhålla sig till att ha blivit utsatt för smitta samt hur de ska agera för att minska smittspridning.

Vid stor smittspridning kan verksamheten snabbt besluta om begränsad möjlighet till omsorg alternativt stängas ned. Information förmedlas då via Infomentor och webb.

Själva smittspårningen hanteras av sjukvården som tar direktkontakt med berörda.

Barn & Utbildning ansvarar inte för att ge råd till vårdnadshavare eller personal. Vid eventuella frågor kring när ett barn/elev/deltagare som varit sjuk och/eller i karantän kan återgå till sin skolenhet – får kontakt tas med sjukvården eller sjukvårdsrådgivningen (1177).

Med anledning av den ökade smittspridningen så har samtliga verksamheter personalmässiga utmaningar. Skolan i Tibro måste säkerställa att arbetssituationen för den personal som finns på arbetsplatsen är hanterbar.

Skolan i Tibro vädjar därför till vårdnadshavare att om möjligt även hålla barn/elever hemma om syskon är hemma från förskolan/skolan. Det vore också tacksamt om de vårdnadshavare som har möjlighet även kan begränsa/minimera vistelsetiden för sina barn på fritids och förskola.

Inför anmälan om behov av sommaromsorg för sina barn är det viktigt att vårdnadshavare anmäler verkligt omsorgsbehov för sitt barn och inte slentrianmässigt anmäler att barnet kanske har behov av omsorg under studie- och lovdagar. Det gäller inte bara barnens vistelsetid på fritids utan även vistelsetiden på förskolan.

Tillsammans måste vi hålla i och hålla ut!

Mer information finns att läsaFolkhälsomyndighetens webbsida och Smittskydd Västra Götaland