Beslut om ny Tibrovision i fullmäktige i oktober

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

17 september 2020

Kommun och politik

Tillsammans – hållbart – nära. Det är de föreslagna ledorden i Tibros nya vision, som kommunfullmäktige ska fatta beslut om den 26 oktober. Innehållet i visionen har tagit form utifrån vad som kom fram under vårens workshops och framtidsenkät och den välbesökta, öppna dialogkvällen som genomfördes den 11 mars.

Den nya visionen har en tydlig koppling till Tibros tidigare vision som antogs 2005. Men den har ett tydligare hållbarhetsperspektiv.

– Vi har tagit fasta på den tradition av medskapande och engagemang som finns i Tibro men det är också ett tydligt fokus på att vi ska använda våra resurser på ett så klokt och medmänskligt sätt som möjligt, klarlägger kommunstrategen Emma Lindblad.

Visionen kommer att fungera som en ledstjärna både i det dagliga arbetet och för framtida beslut i kommunen. Ambitionen från politikernas sida är dock att det ska bli en vision för hela Tibro.

– Vi hoppas att både företag, föreningar och andra lokala aktörer tar till sig innehållet i visionen och vill bidra till att den blir verklighet, säger kommunalrådet Rolf Eriksson.