Distansundervisning kan erbjudas på Tibros skolor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

18 november 2020

Barnomsorg och utbildning, Corona

Alda Danial, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, fattade under tisdagen beslut om att ge Tibros grundskolor möjlighet att erbjuda undervisning på distans. Beslutet har fattats för att motverka smittspridningen av covid-19 på skolorna.

Läget när det gäller covid-19-smitta inom Barn & Utbildnings verksamheter i Tibro kommun är besvärligt. Många medarbetare är sjuka. Några har insjuknat i covid-19.

Stängning av grundskolor är inte aktuellt. Dock behöver skolorna ha möjlighet att ha distansundervisning i vissa ämnen och vissa grupper för att undvika att blanda elever och lärare från olika skolor. Distansundervisning för de äldre eleverna kan också bli aktuellt.

Nämndsordförandens beslut om distansundervisning möjliggör för rektorerna att fatta beslut om distansundervisning inom vissa ramar. Det kommer se olika ut på olika skolor utifrån behov. Elever och vårdnadshavare kommer att få information från berörd skola om och när det är aktuellt.

– Mitt ordförandebeslut innebär att kommunen kan upprätthålla undervisning på ett säkert sätt i en besvärlig situation, säger Alda Danial.

Hur nära är kommunen att stänga en eller flera skolor?

– Det är inte aktuellt i nuläget. Det kan dock ändras snabbt och vi är beredda att fatta nya beslut om det krävs. Vi uppdaterar oss kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Västra Götalands råd och rekommendationer, betonar skolchefen Eva Gustavsson.