Nu vårstädar vi gator och torg i kommunen!

Telefon
0504-28000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

20 mars 2020

Trafik och teknisk service

Den 30 mars startar Tibro kommun sandupptagningen i centrum och på genomfarterna i Tibro. När detta är klart fortsätter vi städa följande områden i nedan angiven ordning samt skolor och förskolor.

• Områdena väster om ån Tidan – Grönhultsområdet och Kvarnhagen

• Området norr om järnvägen – Riksbyggen, ”Ångermanland”, Skattegården

• Området söder om järnvägen – Södra centrum, Språttebo, Katrineberg, Häggetorp

• Hörnebo

• Fagersanna och Hönsa

• Industriområdena Baggebo, Balteryd

Vi hoppas att arbetet ska vara klart i början av maj.

Hjälp oss – sopa ut sand på gångbanorna innan vi kommer!

Vi ber dig som har en gångbana som gränsar till din fastighet att sopa ut sanden till rännstenen innan vi kommer och sopar gatan. Om du inte har hunnit göra detta, sopa själv upp sanden och ta hand om den eller kör den till kommunens förråd, där den kan tömmas på anvisad plats.

Detta gäller inte gång- och cykelvägar om kommunen snöröjer och sandar.

Hjälp oss också genom att sopa ut från fastighetsgräns, längst med murar, staket och dylikt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Samhällsbyggnad! Du hittar kontaktuppgifter under "Kontakt" ovan.