Planeringsdag för fritidshemmen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

4 mars 2020

Häggetorpsskolan

Måndagen den 15/6 2020 stängs samtliga avdelningar på Häggetorpsskolans fritids för kompetensutveckling av personal

För att vistelsen för ditt barn ska bli så kvalitativt bra som möjligt krävs regelbunden planering och utvärdering av verksamheten samt fortbildning för personalen. För att all personal ska kunna delta vid ett och samma tillfälle stängs verksamheten vid en del av dessa tillfällen.

 

Vid svårigheter att ordna egen barnomsorg denna dag kontakta fritidspersonal senast två veckor innan planerad stängningsdag.

Önskas ytterligare information ges den av personalen inom verksamheten.

Vänliga hälsningar!

Sofia Andersson

Rektor

20200303