Start för vaccinering mot Covid-19 inom Tibro kommuns äldreomsorg

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

28 december 2020

Omsorg och stöd, Corona

Vaccinationer av vårdtagare på särskilda boenden planeras med start vecka 1. Vaccinationerna beräknas pågå under flera veckor. Vaccinet kommer ges i två omgångar, med minst tre veckor mellan första och andra dosen.

Ansvarig sjuksköterska på den aktuella enheten kommer ansvara för förberedelser och utförandet av vaccinationerna. Vaccineringen inleds på de särskilda boendena. Därefter kommer vårdtagare inom hemvården att vaccineras och därefter de som tillhör någon av riskgrupperna. I övrigt påminner vaccineringen om hur den vanliga influensavaccinationen sker, utifrån rutiner och utförande.

Denna information berör alltså endast vårdtagare som är inskrivna inom kommunal hälso-och sjukvård.